ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.

Διεύθυνση :

Αργαίου 69 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54352
Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310908743